kursdatum

Kursintroduktion via webb: 12 november 2019
Kurstillfälle 1: 21 - 23 januari 2020
Kurstillfälle 2: 9 - 13 mars 2020 Utah, USA
Kurstillfälle 3: 21 - 23 april 2020
Kurstillfälle 4: 9 - 11 juni 2020
Kurstillfälle 5: 1 - 4 september 2020

 Utbildningens struktur

 • Fem kurstillfällen som omfattar 3-4 dagar

 • Inläsningsmaterial/inspelade föreläsningar på video som förutsättning för att delta i nästa steg

 • Examensprojekt med handledare som genomförs under kurstiden

 • Interaktion bland deltagare och fakultet under utbildningens olika moment och sociala aktiviteter

Expertmedverkan

Meriterade och kvalificerade lärare från universitet och verksamheter, nationella såväl som internationella, kommer att medverka inom respektive tematiska ämnesområde.

Svensk kursledning

Boel Andersson Gäre, RJL
Mats Bojestig, RJL
Göran Henriks, RJL
Johan Thor, RS
Peter Kammerlind, RJL
Nicoline Vackerberg, RJL
Robert Kristiansson, IH
Peter Daneryd, IH


RJL = Region Jönköpings län
RS= Region Stockholm
IH = Intermountain Healthcare

Exempel på tematiska områden

 • Ledarskap och medarbetarskap

 • Teamarbete

 • Beslutsstöd för faktabaserat beslutsfattande

 • Praktiska exempel (många) för att konkretisera klinisk integrering och implementering

 • Metoder och verktyg för planering och genomförande av kvalitetsarbete

 • Design av stödjande informationssystem

 • Health policy

 • Förändringspsykologi

 • Evidence-based medicine och management (EBM/M)

 • Statistisk processtyrning

Introduktionsmöte om ATP med Brent James

Den 4 november 2015 hölls ett webbinarium där Brent James från Intermountain Healthcare presenterade innehållet i ATP-programmet samt svarade på frågor.

Bildspel från webbinarium, Brent James (pdf nytt fönster)

anmälan

Kurskostnad: 95 000 SEK, exkl. moms 
Kostnader för logi och resor, inklusive till Utah, USA, tillkommer. 

Sista anmälningsdatum 2019-11-01