Vad är ATP?

ATP, Advanced Training Program, är en kvalificerad kurs med målsättning att i grunden utveckla förutsättningarna för modern klinisk förändringsledning och systematiskt utvecklingsarbete i hälso- och sjukvården och omsorgen. Vi har under fem år haft möjlighet att erbjuda denna utbildning och haft över 100 svenska kliniska ledare som mycket nöjda deltagare.

Utbildningen genomförs i nära samarbete med Healthcare Delivery Institute, Intermountain Healthcare (IH), där utbildningen togs fram av dr Brent James, tidigare Executive Director och Chief Quality Officer vid Intermountain Healthcare. De har under 25 år arbetat med och utvecklat denna utbildning som över 3000 ledande personer inom hälso- och sjukvård har gått.

Vi kommer i kommande kursomgång ha aktiv medverkan från Healthcare Delivery Institute, Intermountain Healthcare (IH) för att ta del av deras kunskap och erfarenheter kring klinisk processutveckling samt få möjlighet att knyta band med kollegor på IH som arbetar med dessa frågor. Vi planerar även för och hoppas att möjlighet ges att fysiskt besöka andra internationella samarbetspartners. 

En utbildning av högsta kvalitet

  • En omfattande utbildning av högsta kvalitet med beprövade verktyg och arbetsmodeller för förändringsledning och systematisk kvalitetsutveckling i svensk hälso- och sjukvård samt omsorg

  • Ett starkt nätverk för kursdeltagare, fakultet och kursledning

kursdatum 2023

Digital kursintroduktion: 7 mars, halvdag em
Kurstillfälle 1: 28 - 30 mars
Kurstillfälle 2: 9 - 11 maj
Kurstillfälle 3: 12 - 14 september
Kurstillfälle 4: 14 - 16 november 

Målgrupp

Personer från hälso- och sjukvården och
omsorgen med dokumenterad erfarenhet av att leda förändring, och som vill komma vidare både i uppgiftsrelaterad och personlig utveckling. Deltagare kan vara såväl enskilda ledare som team från hälso- och sjukvården och omsorgen. Du är chef, ledare eller processledare.

anmälan

Vi har i tidigare kursomgångar sett styrkor med att det har varit personer där olika funktioner i organisationen finns representerade och därför erbjuder vi en lösning om man är två personer som arbetar inom samma verksamhetsområde/programområde (NPO, RPO, NSG, RSG el PSVF)/relaterade stödsystem.

Kurskostnad: 95 000 kr för två deltagare
75 000 kr för en deltagare

Kostnader för logi och resor tillkommer

Är du intresserad av att delta i ny kursomgång mejla: annika.o.connor@rjl.se

Sista anmälningsdatum:  28 februari 2023